Tay thắng RCB S2 bình dầu rời

Tên SP: tay thắng S2 RCB bình dầu rời

Thương hiệu: Racing Boy

Dành cho xe: AirBlade, Vision

Màu sắc: Đen