Phuộc Ohlines không bình dầu

Giá:          Liên hệ
Thương hiệu:          Ohlins
Bình dầu:          Không
Dòng xe:          Mọi dòng xe đều sử dụng được
Tăng chỉnh:       Có
Màu sắc:          Vàng