Cùm tăng tốc domino

Tăng tốc nhanh hơn khi lắp cùm tăng tốc Domino

Ống ga nhựa chống cắt dây ga như cùm nhôm

Tăng vẻ đẹp và cá tính hơn cho xe.

Không bị kẹt ga